Poza Domem Pod Wilgą, w sprzedaży jest obecnie inwestycja: Rydla 32 .